Az emberi teljesítményt befolyásoló szervezeti tényezők

A vezetők gyakran panaszkodnak, hogy a beosztottjuk nem teljesíti az elvárásokat, alacsony a teljesítménye, nem megfelelő a munkája minősége, nem használja ki jól a munkaidejét. Természetesen sok múlik az egyén munkához való hozzáállásán, de a még jó teljesítményre képes dolgozók teljesítményét is leronthatja, ha a szervezet, illetve a vezetője nem biztosítja a munkájához szükséges feltételeket.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nemcsak a szervezetnek vannak elvárásai a dolgozóikkal szemben, hanem az alkalmazottaknak is vannak igényei a szervezettel szemben. Tartós szervezeti eredményességre csak akkor lehet számítani, ha mindkét elvárás megfelelő szinten és elégedettséggel teljesül.

A vezetőktől elvárás, hogyan maximalizálja munkatársai hozzáállását, erőfeszítéseit az eredményes működéshez, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy egyfajta vezetői feladatként meg kell ismernie munkatársai jó teljesítményhez szükséges igényeit, és ezeket számukra biztosítania kell. Különösen akkor válik ez a feladat nagy jelentőségűvé, ha a munkaerőhiányos helyzetben a munkatársak megtartása is sarkalatos céllá válik.

Vezetői hiba azt hinni, hogy a beosztottakat a jó munkára csak pénzzel lehet ösztönözni, illetve minden olyan, a jó teljesítményhez szükséges szervezeti feltételben megjelenő hiányosságot pénzzel ellensúlyozni lehet. Ez nem így van. Lehet, hogy egy ideig a pénz hatásos – és minden mást helyettesítő univerzális ösztönző –, de hosszabb távon nem. Hosszú távon a szervezethez való hűség nem vásárolható meg pénzzel.

Elengedhetetlen, hogy a vezetők ismerjék mindazokat az emberi teljesítményt befolyásoló szervezeti tényezőket, és ezeket együttesen figyelembe véve a szervezet tagjainak elvárásaihoz megfelelően alakítsák, formálják. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a cikkben felsorolt tényezőket mint dolgozói elvárásokat nem lehet mereven elválasztani, megkülönböztetni egymástól. Pozitív hatásuk csak együttes alkalmazásukkal várható, nem lehet „kicsemegézni” egyet-egyet a listáról, mert csak együtt, szinergikus hatásukkal is számolva alkalmazhatók eredményesen.