E-kereskedelem 2021. július 1-jétől – MOSS, OSS, IOSS, SA

2021. július 1-jén hatályba lépnek az e-kereskedelemmel kapcsolatos új áfaszabályok. Ez jelenti többek között a MOSS rendszer kiterjesztését, a One Stop Shop (OSS) uniós és nem uniós, illetve import (IOSS) sémájának alkalmazását, illetve a Special Arrangement (SA) lehetőségét az import áfa megfizetésére.

Az egyablakos rendszer kiterjesztése

A 2015. január 1-jétől ezidáig csak az úgynevezett távolról nyújtható szolgáltatások (telekommunikációs szolgáltatások, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások) esetében használható egyablakos rendszer, a MOSS (Mini One Stop Shop) alkalmazásának hatályát az új szabályozás 2021. július 1-jétől kiterjeszti minden, a közösség tagállamában, nem adóalanynak nyújtott szolgáltatás utáni, illetve a közösségen belüli vevőknek történő távértékesítés utáni bevallási és adófizetési kötelezettség teljesítésére.

One Stop Shop (OSS)

Az OSS rendszernek a közösségen belüli távértékesítésekre vonatkozóan két sémája van: a nem uniós és az uniós séma.

A nem uniós séma azon közösségben nem letelepedett adóalanyoknak biztosít adóbevallási lehetőséget, akik B2C relációban teljesítenek közösségen belüli teljesítési hellyel szolgáltatásokat (nem csak az úgynevezett távolról nyújtható szolgáltatások tartoznak ide, hanem bármely B2C szolgáltatás, például ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás is, tehát az egyablakos rendszeren keresztül bevallható szolgáltatások köre bővül).

Az érintett harmadik országos adóalany bármely tagállamba bejelentkezhet az OSS-be, e tekintetben nincs kötöttség. Pénzügyi képviselőre ebben az esetben nincs szükség.

Az uniós sémában pedig a közösségen belüli távértékesítéseket, a platformok egy tagállamon belüli értékesítését, illetve a közösségen belül letelepedett adóalanyok B2C szolgáltatásait (ha a teljesítés helye a letelepedésük helyétől eltérő tagállamban van) lehet bevallani.

Az uniós séma esetében van kötöttség a bejelentkezés tagállamát illetően. Ha az adóalany székhelye az Európai Unióban található, akkor a székhely szerinti tagállamban kell mindenképpen bejelentkezni. Ha az adóalanynak székhelye nincs, de áfa szerinti telephelye van a közösségen belül, akkor a telephely szerinti tagállamban kell bejelentkezni. Ha pedig több EU tagállamban van az adóalanynak áfa szerinti telephelye, akkor választhat, hogy melyik tagállamban jelentkezik be, de két évig kötve van ehhez a választásához. Ha harmadik országos az adóalany, de az értékesítés közösségi távértékesítés, akkor pedig az indulás tagállamában kell bejelentkeznie.

Az uniós séma esetében az általános képviseleti szabályokat kell követni, tehát harmadik országos adóalanynak pénzügyi képviselőt kell megbíznia ahhoz, hogy bejelentkezhessen az OSS-be.