Felkészülés a munkaügyi ellenőrzésre – Munkavállalók jogviszonyának rendezettsége

Az innovációs és technológiai minisztérium munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzésekre vonatkozó 2022. évi országos hatósági ellenőrzési terve alapján júniusban és júliusban a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés lesz. 

Cél a munkavállalók alapvető jogai érvényesítésének elősegítése, illetve a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése, az ellenőrizendő időszak a 2021. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

A munkaügyi kapcsolatok rendezettsége

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. §-a tartalmazza a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeit.

A 2021. március 11-től hatályos rendelet értelmében az államháztartásról szóló törvény alkalmazása szempontjából **nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit

 • a hatóság az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
 • a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság
  • a jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése,
  • a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése,
  • a munkaerő-kölcsönzés nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése, vagy
 • az egyenlő bánásmód követelményének megsértése

miatt a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

Szintén nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély vagy összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt a hatóság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, a Rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeit sértő, végleges – közigazgatási per esetén jogerős ítéletben elbírált – és végrehajtható határozatban munkaügyi bírsággal sújtott foglalkoztatóra vonatkozó alábbi adatokat a honlapján közzététel útján nyilvánosságra hozza:

 • foglalkoztató:
  • azonosító adatait,
  • gazdálkodási formáját,
  • adószámát,
 • a jogsértést megállapító határozat
  • keltét és számát, véglegessé és végrehajthatóvá válásának időpontját,
  • a jogsértés megjelölését,
  • az alkalmazott jogkövetkezményt és mértékét az annak alapjául szolgáló jogszabályhelyre történő utalással,
  • közigazgatási per esetén a jogerős bírósági határozat keltét és számát, jogerőssé és végrehajthatóvá válásának időpontját, valamint azt, hogy a bíróság milyen döntést hozott.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a nyilvánosságra hozott adatokat, az alapjául szolgáló végleges határozatának végrehajthatóvá válásától vagy – közigazgatási per esetén – a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két év elteltével törli a honlapjáról

A foglalkoztató naptári évenként egy alkalommal jogosult kérni, hogy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság – a harmadik országbeli állampolgárnak a munkavégzésre jogosító engedély nélküli foglalkoztatása miatt kiszabott munkaügyi bírság kivételével – a nyilvánosságra hozatali időtartam leteltét megelőzően törölje a közzétett és végrehajtott határozattal kapcsolatos adatokat a honlapjáról, amennyiben a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljesíti a befizetési kötelezettségét, melynek mértéke a határozatban kiszabott munkaügyi bírság összegének a háromszorosa, de legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és a minimálbér szorzatának a háromszorosa.

Az átutalást igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell.