Újabb munkaügyi vonatkozású veszélyhelyzeti intézkedések

2020. november 4-én lépett hatályba az újabb veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet. Ezzel párhuzamosan 2020. november 12-től hatályos a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló rendelet is.  

Távmunkavégzés a veszélyhelyzet alatt

A 2020. november 12. napján hatályba lépett a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt;

 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át nem kell alkalmazni;
 • a munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, a munkavállaló pedig köteles a munkavégzés helyét a tájékoztatás szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel megválasztani;
 • a munkavállaló és a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. §-ától megállapodásban eltérhetnek;
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseitől eltérően igazolás nélkül, költségként elszámolható az Mt. távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint a munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg. Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része. Ennek feltétele, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben internethasználati díjat, bérleti díjat, a fűtést, a világítást és a technológiai energia díját, az Szja.tv. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.

Ehhez kapcsolódóan 2020. november 5-én Az ITM Munkavédelmi Főosztálya tájékoztatást tett közzé az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel végzett távmunkavégzés során biztosítandó munkakörülményekről, mely megtalálható az OMMF honlapján.

A veszélyhelyzet során a munkáltató és a munkavállaló a távmunkavégzésben munkaszerződésben, illetve a munkaszerződés munkahelyre vonatkozó rendelkezésének módosításában vagy külön írásbeli megállapodásban is rendelkezhetnek.

Gazdaságvédelmi intézkedések a veszélyhelyzet ideje alatt

2020. november 11-én lépett hatályba a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, melyben

 • adófizetési kedvezményről,
 • bértámogatásról,
 • és a szálláshely-szolgáltatók regisztrált foglalásaik kieséséből származó költségeik megtérítéséről

rendelkeznek.

Adófizetési kedvezmény

2020. november hónapra mentesülnek a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól azok az adóalanyok, akiknek 2020. május 11. és 2020. november 11. közötti hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább a bevételének 30%-a az alábbi tevékenységből származott (főtevékenység):

 • Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
 • Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
 • Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
 • Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység
 • Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)
 • Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
 • Előadó-művészet (TEÁOR 9001)
 • Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002)
 • Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
 • Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
 • Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104)
 • Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
 • Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312)
 • Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
 • Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
 • Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321)
 • Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604), csak akkor, ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak
 • n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

Az adókedvezmény igénybevételének további feltétele:

 • a kifizető a november 11-én már fennálló munkaszerződés szerinti munkabérfizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket nem szünteti meg felmondással 2020. november hónapban,
 • a veszélyhelyzetre tekintettel a kifizető a munkavállalót elbocsájtotta volna,
 • a mentesség iránti igénybevétel bejelentése az adóhatósághoz.

A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő 10 évig meg kell őrizni.

A fenti főtevékenységet végző munkaadók részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó bérének 50%-a legfeljebb 2020. november hónapra támogatásként nyújtható, amennyiben a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll és a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő 10 évig meg kell őrizni.

Szálláshely-szolgáltatás költségtérítése

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba regisztrált szálláshelyek részére az állam megtéríti a 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások utáni nettó árbevétel 80%-át, ha tényleges főtevékenységük:

 • Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510)
 • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520)
 • Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530)
 • Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590)

A megtérítés további feltételei:

 • a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyának 2020. november hónapban való fenntartása,
 • a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérének kifizetése,
 • a megtérítendő összegek számítási alapja 2020. november 11. és 2020. december 10. napja közötti időszakra vonatkozik.