Általános Szerződési Feltételek

Az általános szerződési feltételeket a továbbiakban ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-nek, vagy amennyiben kizárólag ez határozza meg a FELEK viszonyát, SZERZŐDÉSNEK hívjuk.

SZOLGÁLTATÓ adatai:

 • Neve: CSB IT Hosting & Consulting BT.
 • Székhely: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.
 • Email cím: info@awh.hu
 • Honlap: csb-it.hu
 • Honlap: awh.hu
 • Adószám: 27834866-2-18

A szerződés hatálya

A SZOLGÁLTATÓ informatikai szolgáltatásokat nyújt. Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SZOLGÁLTATÓ üzemeltetésében levő www.awh.hu és portal.awh.hu weboldalon (a továbbiakban a WEBOLDAL) illetve a SZOLGÁLTATÁS megrendelésére megkötött Egyedi Szolgáltatási Szerződésben (a továbbiakban az Egyedi Szolgáltatási Szerződés vagy a szerződés) meghatározott

virtuális szerver hosting / webhosting / e-mail hosting / domain regisztráció

szolgáltatás igénybevételének feltételeit határozzák meg, továbbá rendelkeznek a WEBOLDAL használatának szabályairól és a nem elfogadható felhasználói tevékenységekről.

SZOLGÁLTATÁS megrendelése esetén: az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Egyedi Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés (megrendelőlap) adataival együtt határozzák meg a SZOLGÁLTATÓ és az ÜGYFÉL, mint a SZOLGÁLTATÁST igénybe vevő fél (a továbbiakban az ÜGYFÉL) (együttesen a továbbiakban a FELEK vagy egyenként a FÉL) SZOLGÁLTATÁS igénybevételével kapcsolatos kötelezettségeit.

A WEBOLDAL használatával, a WEBOLDALON történő regisztrációval kapcsolatban: a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK határozzák meg a FELEK WEBOLDAL használatára és regisztrációra vonatkozó kötelezettségeit.

Szolgáltatás tárgya

SZOLGÁLTATÁS megrendelése esetén: SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy az ÜGYFÉL részére a WEBOLDALON vagy nem online megrendelés esetén a SZOLGÁLTATÓ Egyedi Szolgáltatási Szerződésében (megrendelőlapján) elérhető és meghatározott és az ÜGYFÉL által kiválasztott szolgáltatást nyújtja, amelyért az ÜGYFÉL a SZOLGÁLTATÓ által a WEBOLDALON a szolgáltatás mellett vagy az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett (Díjtáblázat) díjat köteles fizetni.

A WEBOLDAL használatával, a WEBOLDALON történő regisztrációval kapcsolatban: SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy az ÜGYFÉL részére lehetővé teszi a böngészést és regisztráció elvégzését, FELHASZNÁLÓI FIÓK biztosítását és az abba történő belépést a WEBOLDALON. A szolgáltatások ingyenesek.

Ügyfél, felhasználó, kiskorú felhasználó

WEBOLDALON kívül szerződést kötő ÜGYFÉL: a SZOLGÁLTATÓ szolgáltatásait a WEBOLDALON kívüli módon megrendelő természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó szerződő FÉL ÜGYFÉLNEK minősül. Az ÜGYFÉL az Egyedi Szolgáltatási Szerződés aláírásával (más módon, pl. telefonban történő elfogadással) magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseit. Az Egyedi Szolgáltatási Szerződésmegkötésének előfeltétele, hogy az ÜGYFÉL a szükséges adatokat az Egyedi Szolgáltatási Szerződésmegkötésekor megadja és nyilatkozatokat megtegye.

WEBOLDALON megrendelést leadó ÜGYFÉL: ÜGYFÉLNEK minősül a WEBOLDALON megrendelést leadó természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó.

Speciális szabályok: a WEBOLDALON online megrendelést az tud leadni, aki

 • a megrendelés során szükséges adatokat megadta és
 • a megrendeléshez szükséges nyilatkozatokat megtette, illetve
 • magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseit.

Böngésző FELHASZNÁLÓ: A WEBOLDALON regisztráció vagy megrendelés leadása nélkül böngésző felhasználókra is a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezései vonatkoznak. Ezek a felhasználók a WEBOLDAL használatával, böngészésével egyben elfogadják a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szabályait.

Regisztrált FELHASZNÁLÓ: a WEBOLDALON lehetőség van regisztrációra. A WEBOLDALON regisztrációt végző felhasználókra is a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezései vonatkoznak. A regisztrációt elvégző felhasználók FELHASZNÁLÓI FIÓKOT kapnak, ahová bejelentkezhetnek a továbbiakban.

Speciális szabályok: a WEBOLDALON regisztrációt az tud végezni, aki

 • a regisztráció során szükséges adatokat megadta és
 • a regisztrációhoz szükséges nyilatkozatokat megtette, illetve
 • magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseit.

A továbbiakban a fenti feltételeknek megfelelő személyek együttes megnevezése: az ÜGYFÉL.

Nyilatkozatok

Amikor AZ ÜGYFÉL megrendel szolgáltatást, regisztrál, vagy letölti a WEBOLDALT, és Egyedi Szolgáltatási Szerződést köt a SZOLGÁLTATÓVAL, illetve megerősíti, hogy a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET elfogadja, azzal egyben az alábbi kötelezettségeket is vállalja:

 • igazolja, hogy a szerződés nyelvét, amely a magyar nyelv, érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;
 • igazolja, hogy a megrendelés, regisztráció, böngészés előfeltételeként az Egyedi Szolgáltatási Szerződést és a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET teljeskörűen megismerte, megértette különös tekintettel a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 17. pontjában megfogalmazott felelősségkorlátozásokra, és magára nézve kötelezőnek fogadja el, betartja az abban foglaltakat és ezek alapján önként, saját elhatározásából veszi igénybe a szolgáltatásokat;
 • igazolja, hogy a megrendelés és a szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez megrendelést vagy nem használja a szolgáltatásokat engedély nélkül más személy nevében);
 • kijelenti, hogy a szolgáltatások vagy WEBOLDAL használata során nem végez jogellenes, szerződésellenes vagy jogosulatlan tevékenységet (ideértve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt és a SZOLGÁLTATÓ vagy más számítástechnikai rendszerébe, eszközére történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását, megzavarását is, vagy szándékos túlterhelését, más felhasználó meggátolását a SZOLGÁLTATÓ által nyújtott szolgáltatások használatában);
 • kijelenti, hogy semmilyen számítógép, illetve számítógép-hálózat biztonságát nem támadja, gyengíti, rombolja, illetve más felhasználó jogosultságát jogosulatlanul nem használja;
 • kijelenti, hogy szándékosan nem terjeszt számítógépes vírusokat, férgeket, illetve ezek terjesztésével nem fenyegetőzik;
 • kijelenti, hogy a hálózaton áthaladó adatokat nem figyelni meg, hallgatja le (sniffing);
 • kijelenti, hogy a SZOLGÁLTATÓ osztott erőforrásait túlzottan (indokolatlan mértékben) nem veszi igénybe vagy ezekkel nem él vissza;
 • kijelenti, hogy a SZOLGÁLTATÁS igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartja és megteszi az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket;
 • a kéretlen tömeglevelek gátolják a SZOLGÁLTATÁST és alkalmasak a többi felhasználó zavarására, ezért az ÜGYFÉL kijelenti, hogy nem használja a SZOLGÁLTATÁSOKAT kéretlen reklám célú e-mailek vagy egyéb tömeglevelek (spam) küldése, terjesztése, ilyenek továbbítása céljából;
 • kijelenti, hogy a SZOLGÁLTATÁSOKAT nem használja más FELHASZNÁLÓ zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre;
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a SZOLGÁLTATÁS használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a SZOLGÁLTATÁSOK nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére;
 • VÁLLALJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE KAPCSÁN AZ ÜGYFÉL ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN (IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A JELEN PONTBAN FOGLALT NYILATKOZATOK ÉS A SZERZŐDÉS SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEK BE NEM TARTÁSÁT IS) A SZOLGÁLTATÓNAK OKOZOTT MINDEN KÁRT TELJES MÉRTÉKBEN MEGTÉRÍT ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ TELJES MÉRTÉKBEN HELYTÁLL A SZOLGÁLTATÓ HELYETT AZ ÜGYFÉL ÁLTAL VÉGZTETT TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK MIATT, ILLETVE AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE SORÁN MEGADOTT, ELHELYEZETT, ELKÜLDÖTT, TÁROLT ADATOKKAL, TARTALMAKKAL KAPCSOLATBAN IS, IDŐBELI KORLÁT NÉLKÜL. A TELJES KÁRTÉRÍTÉS A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÁROK, AZ ELMARADT HASZON ÉS AZ ELJÁRÁSI ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉT IS JELENTI;
 • teljes felelősséggel tartozik a nevében eljáró képviselői magatartásáért;
 • kijelenti, hogy adatfeldolgozói szerződést (link) köt a SZOLGÁLTATÓVAL, amennyiben a SZOLGÁLTATÓT személyes adatok feldolgozásával bízza meg a SZOLGÁLTATÁS keretében.

Kizárólag azon ÜGYFÉL megrendelése, regisztrációja tekinthető érvényesnek, aki a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. és 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés, illetve a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Szolgáltatások lényeges tulajdonságai

Szolgáltatások lényeges tulajdonságai: Online megrendelés esetén a SZOLGÁLTATÓ a WEBOLDALON lehetővé teszi, hogy az ÜGYFÉL az ott megjelenített informatikai szolgáltatásokra online módon megrendelést adjon le. Nem online megrendelés esetén az ÜGYFÉL az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben (megrendelőlapon) jelölheti meg a megrendelni kívánt szolgáltatásokat, valamint papír alapon (postai úton) adhatja le megrendelését.

A szolgáltatások lényeges tulajdonságait a WEBOLDALON a szolgáltatás nevére kattintva és a szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szolgáltatási Szerződésben, nem online megrendelés esetén pedig az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben (megrendelőlapon) érheti el.

A működés feltételei

WEBOLDAL: A SZOLGÁLTATÓ tájékoztatja az ÜGYFELET, hogy internet kapcsolat szükséges a WEBOLDAL igénybevételéhez, amelynél a minimum letöltési sebességre nincs korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja a WEBOLDAL sebességét. Az internet kapcsolat biztosítása az az ÜGYFÉL felelőssége, a SZOLGÁLTATÓNAK ráhatása erre, illetve ennek tulajdonságaira nincs. A WEBOLDAL használatához web böngészőprogram is szükséges, melynek megléte az ÜGYFÉL felelőssége. A SZOLGÁLTATÓ felhívja az ÜGYFÉL figyelmét, hogy a régebbi böngészőprogramok használata korlátozhatja a WEBOLDAL elérését, sebességét.

A WEBOLDALT magyar nyelven teszi elérhetővé a SZOLGÁLTATÓ.

Alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

 • az adatok kezelésénél https protokollt használ a WEBOLDAL, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál az ÜGYFÉL és szerver
 • fizetés a fizetést bonyolító szolgáltató saját felületén történik, a SZOLGÁLTATÓ nem lát vagy ismer meg, vagy tárol bankkártya vagy egyéb, a fizetéshez a Felhasználó által megadott adatokat
 • SZOLGÁLTATÓ csak a bankkártyás fizetési szolgáltató által generált TOKEN-t tárolja mely az automata fizetéshez szükséges

Az email szolgáltatást nyújtó SZOLGÁLTATÓ a kéretlen tömeglevelek elleni intézkedéseket hoz, amelyek tekintetében a vonatozó internetes ajánlását betartja.

A SZOLGÁLTATÓ vonatkozó gyakorlata:

 1. A SZOLGÁLTATÓ gondoskodik arról, hogy levelezőrendszere ne tegye lehetővé, hogy jogosulatlan harmadik személy a rendszer közvetítésével leveleket küldjön ki (relay).
 2. A SZOLGÁLTATÓ gondoskodik arról, hogy minden, saját hálózatában keletkezett levél visszakövethető legyen a forrásáig; valamint biztosítja a más hálózatokból érkező levelek közvetett forrásának megállapíthatóságát.
 3. A SZOLGÁLTATÓ gondoskodik arról, hogy minden, saját hálózatában keletkezett levél hozzárendelhető legyen valamelyik ÜGYFÉLHEZ vagy rendszerhez.
 4. A SZOLGÁLTATÓ megteszi a megfelelő intézkedéseket az ÜGYFÉL visszaéléseiről érkező jelentések kezelésére.
 5. Ha a visszaélés bebizonyosodott, a SZOLGÁLTATÓ megakadályozza az AZ ÜGYFÉL által további kéretlen tömeglevelek küldését.
 6. A SZOLGÁLTATÓ nyilvánosságra hozza a kéretlen tömegleveleket küldő ügyfelekkel szemben alkalmazott intézkedéseit.
 7. A SZOLGÁLTATÓ megismerteti az ÜGYFÉLLEL a kéretlen tömeglevelek jellegét és az ÜGYFÉL tudomására hozza, hogy a kéretlen tömeglevelek küldése elfogadhatatlan magatartásnak minősül.

Adatkezelés

Kérjük, hogy az személyes adatai kezelésére vonatkozóan olvassa el figyelmesen a WEBOLDALON megtalálható, vagy az Egyedi Szolgáltatási Szerződéshez az ÜGYFÉLNEK elérhetővé tett Adatkezelési Tájékoztatót.

Online megrendelés, szerződéskötés technikai lépései

Megrendelés

A WEBOLDALON a SZOLGÁLTATÁSRA történő előfizetés elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. A megfelelő felületek bejelölésével Az ÜGYFÉLNEK a megrendeléshez a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET és az Egyedi Szolgáltatási Szerződést szükséges elfogadnia és kinyilvánítania, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót. A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása és a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés elfogadása az ÜGYFÉL által, illetve az Adatkezelési Tájékoztató megismerése nélkül nem lehetséges a megrendelés leadása.

Fizetés

Az ÜGYFÉL a megrendelt SZOLGÁLTATÁS díját a következő módokon tudja kifizetni:

 • Magyar forint átutalás
 • SEPA átutalás
 • USD átutalás
 • Online bankkártyás fizetés

Az ÜGYFÉL köteles a kiállított és elfogadott számla vagy díjbekérő számla alapján a díjszabásban foglaltak szerint kiszámított teljes szolgáltatási díjat a számlán vagy díjbekérőn megjelölt fizetési határidőn belül megfizetni a SZOLGÁLTATÓNAK.

Visszaigazolás

Az ÜGYFÉL az online megrendelésről az általa erre a célra megadott e-mail címére visszaigazolást kap, a megrendeléstől számított maximum 48 órán belül. Amennyiben téves a megrendelés, vagy nem az ÜGYFÉLTŐL származik, illetve bármilyen az ÜGYFÉLNEK egyéb problémája merült fel a megrendelésével kapcsolatban, akkor arra kéri az ÜGYFELET a SZOLGÁLTATÓ, hogy haladéktalanul jelezze ezt a SZOLGÁLTATÓ felé az info@awh.hu címre.

Számla

A SZOLGÁLTATÓ a megrendelésről számlát állít ki, melyet elektronikus úton, emailben továbbít, melyet az ÜGYFÉL-nek szükséges kinyomtatnia. Ha az ÜGYFÉL egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie.

Szerződés létrejötte

A szerződés elektronikus úton akkor jön létre az ÜGYFÉL és a SZOLGÁLTATÓ között a SZOLGÁLTATÁSRA vonatkozóan, amikor a megrendelést a SZOLGÁLTATÓ visszaigazolta AZ ÜGYFÉLNEK, a szerződés a visszaigazoló e-mail üzenet feladásának időpontjában jön létre AZ ÜGYFÉL és a SZOLGÁLTATÓ között.

A megrendelést jelző gombra kattintással az ÜGYFÉL ajánlatot tesz a SZOLGÁTATÓNAK, amely ajánlatához kötve van. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása az ÜGYFÉLHEZ nem érkezik be 48 órán belül, úgy az ÜGYFÉL mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelését fenntartani. Ekkor a SZOLGÁLTATÓ legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az az ÜGYFÉL által ellenszolgáltatásként már megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, ha volt ilyen.

Szerződés időtartama és kötelezettségek legrövidebb időtartama

A FELEK között a szerződés a megrendeléssel határozatlan időre jön létre, azzal, hogy a szerződés minimális időtartama az ÜGYFÉL által az előfizetés megrendelésekor választott szolgáltatás időtartama.

Szolgáltatás indítása

Az ÜGYFÉL ennek a SZOLGÁLTATÁSNAK az igénybevételével kifejezetten kéri a SZOLGÁLTATÓTÓL ennek a SZOLGÁLTATÁSNAK a szerződésmegkötésének napjától számított 14 napon belüli, haladéktalan megkezdését. Amennyiben a SZOLGÁLTATÁS egészének teljesítése a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül megtörténik, akkor az ÜGYFÉL kifejezetten tudomásul veszi, hogy fogyasztóként elveszti az indokolás nélküli felmondási jogát.

Adatbeviteli hibák azonosítása és kijavítása

Online megrendelés, szerződéskötés esetén az ÜGYFÉLNEK lehetősége van a megrendelésének áttekintésére a megrendelést jelölő gombra történő kattintás előtt. A SZOLGÁLTATÓ szoftvere az adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően alakilag ellenőrzi, és amennyiben alakilag nem megfelelő vagy hiányzó adatokat talál az űrlapon, úgy azok javítását és pótlását kéri. A tévesen bevitt adatainak javítását az ÜGYFÉL a megrendelési űrlapon, a megrendelést jelölő gombra történő kattintás előtt a megfelelő adat kijavításával végezheti el. A megrendelés elküldése után a megrendelésben tévesen megadott adatait az ÜGYFÉL már nem tudja javítani VAGY az ÜGYFÉL a Szolgáltatónak az info@awh.hu email címére küldött email üzenet útján tudja javítani.

Online szerződéskötés esetén a szerződés formája, iktatása, elérhetősége

Az ÜGYFÉL tudomásul veszi, hogy online megrendelés, szerződéskötés esetén a szerződés elektronikus formában jön létre az ÜGYFÉL és a SZOLGÁLTATÓ között és a SZOLGÁLTATÓ nem köteles az ÜGYFÉLNEK papír alapú szerződés példányt küldeni. A SZOLGÁLTATÓ azonban lehetővé teszi és javasolja, hogy a szerződést annak elolvasásakor és elfogadásakor saját adathordozóra töltse le vagy nyomtassa ki. Az ÜGYFÉL szintén tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÓ nem köteles archiválni az az ÜGYFÉL és a SZOLGÁLTATÓ között létrejött szerződést vagy egyéb kommunikációt vagy tranzakciót. A SZOLGÁLTATÓ a FELEK között létrejött szerződést nem iktatja.

Szerződés nyelve, írásbeliség

A szerződés nyelve a magyar nyelv.

A szerződés távollévők között kötött szerződés, amely az az ÜGYFÉL ráutaló magatartásával jön létre, és nem minősül írásbeli szerződésnek.

Teljesítés körülményei, határidők

Szolgáltatás indítása: A SZOLGÁLTATÓ a megrendelt szolgáltatást a szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül köteles biztosítani, feltéve, hogy előre fizetendő szolgáltatás esetén a szolgáltatás ellenértéke megfizetésre került.

Számlázás: A SZOLGÁLTATÓ jogosult az érvényes díjszabásban a megrendelt szolgáltatás ellenértékeként megjelölt díjat az ÜGYFÉL felé kiszámlázni. A számlázás előre fizetés esetében a tárgyidőszak elején történik, a használat mértékéhez kötött díjak pedig a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az ÜGYFÉL tudomásul veszi, hogy az ÜGYFÉL és a SZOLGÁLTATÓ közötti különböző szerződéseket a Szolgáltató összefüggően és számlázás szempontjából egyben kezeli. Ennek megfelelően az ÜGYFÉL nevére kiállított számlákat a SZOLGÁLTATÓ egy folyószámlán vezeti.

Rendelkezésre állás: SZOLGÁLTATÓ a megrendelt szolgáltatást - éves átlagban a termék adatlapján, vagy ha ott nem került feltüntetésre, 99,9% rendelkezésre állás mellett biztosítja. A rendelkezésre állási idő az adott SZOLGÁLTATÁSRA vonatkozó teljes éves üzemidő és az egy évre vonatkozó összes kiesési idő hányadosa, százalékban kifejezve. A rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredék évre nem.

A rendelkezésre állás vállalt idejébe nem számít bele:

 • az előre bejelentett karbantartások ideje;
 • a hatósági/bírósági intézkedések vagy jogszabályi előírások okán történő felfüggesztések, korlátozások ideje;
 • a vis maior esemény ideje, így pl. természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás stb.), politikai-társadalmi események (pl. háború, forradalom, felkelés, szabotázs);
 • a SZOLGÁLTATÓ ellenőrzési körön kívül eső, de vis maiornak nem minősülő esemény, aktus: pl. államhatalmi aktusból eredő korlátozás, nem a SZOLGÁLTATÓ által szolgáltatott internetkapcsolat megszakadása, elégtelensége miatti kiesések ideje;
 • az a kiesett idő, ami az az ÜGYFÉL által telepített és használt programok hibájából ered;

Karbantartás, hibaelhárítás: SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatási díj ellenében a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartja a hatékony rendelkezésre állás biztosítása érdekében. A SZOLGÁLTATÓ a nála felmerült hibákat köteles elhárítani. Az ÜGYFÉL köteles a szolgáltatás folyamatos és megfelelő szintű biztosítása, vagy a SZOLGÁLTATÓRA vonatkozó jogszabályi előírások miatti rendszerellenőrzést és karbantartás tűrni, és a hibaelhárítást lehetővé tenni, abban a SZOLGÁLTATÓNAK szükség szerint segítséget nyújtani.

A rendszeres karbantartás miatt szünetelésre (vagy korlátozásra) kerülhet sor. A szüneteléssel járó karbantartási munkálatokról SZOLGÁLTATÓ a szünetelést legalább 5 munkanappal megelőzően előzetesen e-mailben értesíti az ÜGYFELET. A rendszeres karbantartás alkalmanként 6 óránál nem lehet hosszabb és a rendszeres karbantartások hossza egy hónapban nem haladhatja meg a 24 órát. SZOLGÁLTATÓ a rendszeres karbantartási munkálatokat – lehetőség szerint – 22:00 és 06:00 óra között végzi el. SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás felületét, működését, elérésének módját rendszeres karbantartás keretében megváltoztassa, azzal, hogy biztosítja az ÜGYFÉLNEK, hogy a tárolt, küldött adatait a változtatás után is elérheti. Az ÜGYFÉL tudomásul veszi, hogy egyes régebbi vagy nem frissített rendszerek a programverzió váltással működésképtelenné válhatnak.

A hibaelhárítás keretében SZOLGÁLTATÓ a hiba nyilvántartásba vételét követően haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását és annak eredményéről AZ ÜGYFÉLt tájékoztatja. A hiba elhárítására akkor köteles, ha a SZOLGÁLTATÓ érdekkörében merült fel a hiba és valós hibáról van szó. Az elhárítást legfeljebb a nyilvántartásba vételtől számított 144 órán belül elvégzi. Ha a hibajavítás csak az az ÜGYFÉL közreműködésével hajtható végre, az ÜGYFÉL köteles a SZOLGÁLTATÓVAL együttműködni. Ha az elhárítási munkálatok vagy a SZOLGÁLTATÓ által vállalt, jelen pontban meghatározott időintervallumon belüli időpontban történő megállapodás a SZOLGÁLTATÓN kívüli okból nem lehetséges, a hiba elhárítására jelen pontban meghatározott időtartam az időkieséssel meghosszabbodik. Amennyiben a hibavizsgálat szerint a hiba nem a SZOLGÁLTATÓ érdekkörében merült fel, úgy a vizsgálat díját SZOLGÁLTATÓ jogosult az ÜGYFÉL felé kiszámlázni.

Szolgáltatások korlátozása a SZOLGÁLTATÓ által: Amennyiben az ÜGYFÉL tevékenysége a SZOLGÁLTATÓ többi ÜGYFELÉNEK rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza vagy veszélyezteti, a SZOLGÁLTATÓ jogosult a szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására az ÜGYFÉL irányában.

Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ észleli, hogy az az ÜGYFÉL által üzemeltetett WEBOLDAL, illetve az az ÜGYFÉL által bérelt tárhelyen elhelyezett tartalmak vírus-fertőzöttek, úgy jogosult a tárhely teljes tartalmát betömöríteni, karanténba helyezni, az az ÜGYFÉL ezzel egyidejű értesítése mellett. Az ÜGYFÉL ekkor köteles a fertőzés megszüntetése és eltávolítása iránt azonnal intézkedni. Amennyiben az ÜGYFÉL 7 napon belül nem kezdi meg a szükséges intézkedéseket, és/vagy amennyiben a vírus a SZOLGÁLTATÓ saját, illetve más ÜGYFELEK rendszerét, eszközeit, applikációit veszélyezteti, a SZOLGÁLTATÓ jogosult megtenni a szükséges védelmi intézkedéseket az intézkedések költségeinek AZ ÜGYFÉLRE való terhelése mellett. Az intézkedéseknél a SZOLGÁLTATÓ a fokozatosság elvét alkalmazza, másolat készítése nélküli törlést a legvégső esetben jogosult alkalmazni.

A SZOLGÁLTATÓ hatósági/bírósági intézkedések vagy jogszabályi előírások okán is felfüggesztheti, korlátozhatja a SZOLGÁLTATÁSOKAT (ideértve, de nem kizárólagosan: elektronikus adat hozzáférhetetlenné vagy hozzáférhetővé tétele tárgyában hozott határozat, szerzői jogi felhívás miatti hozzáférés korlátozás vagy eltávolítás, eseménykezelő központ szolgáltatásra vonatkozó tiltása, stb.).

A SZOLGÁLTATÓ egyes biztonsági események kezelése érdekében - az eseménykezelő központ javaslatára - tiltásokat, korlátozásokat vezethet be. A SZOLGÁLTATÓ jogosult a díjfizetési hátralékkal rendelkező ÜGYFÉL irányába a SZOLGÁLTATÁSOKAT korlátozni. Amennyiben az ÜGYFÉLNEK a SZOLGÁLTATÓ és az ÜGYFÉL közötti szerződések díjegyenlegét egyben tartalmazó folyószámláján tartozás keletkezik, a SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot, hogy az Előfizető bármelyik SZOLGÁLTATÁSÁT korlátozza. A korlátozásról a SZOLGÁLTATÓ előzetesen értesíti az ÜGYFELET, annak mértékét a Szolgáltató határozza meg a számlatartozás függvényében és azzal arányosan.

A korlátozások, felfüggesztések, tiltások (ideértve a fizikai hozzáférés esetleges teljes megtagadását is) az ÜGYFÉL díjfizetési kötelezettségét nem érintik.

Archiválás: A SZOLGÁLTATÓ felhívja az az ÜGYFÉL figyelmét, hogy az ÜGYFÉL kötelezettsége a saját tárhelyén, postafiókjában elhelyezett adatok ÜGYFÉLNEK megfelelő archiválása, kivéve azt az esetet, amikor az archiválási szolgáltatás kifejezetten az ÜGYFÉL megrendelésének részét képezi.

Teljesítési segédek: AZ ÜGYFÉL tudomásul veszi és általános felhatalmazást ad arra, hogy a SZOLGÁLTATÓ bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult teljesítési segédként alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Az ÜGYFÉL által a SZOLGÁLTATÓNAK adott adatfeldolgozásra irányuló megbízás esetén a teljesítési segédek személyes adatokat érintő adatkezeléséről az ÜGYELET az Adatfeldolgozói szerződésben tájékoztatja a SZOLGÁLTATÓ, és biztosítja AZ ÜGYFÉLNEK a kifogásolási jogot e tekintetben.

Hibás teljesítés: SZOLGÁLTATÓ az éves rendelkezésre állás szerinti kiesési idő meghaladása esetén hibás teljesítésből adódó kötbért köteles fizetni az ÜGYFÉLNEK, melynek mértéke: szolgáltatás díjának egy napra leosztott része. A SZOLGÁLTATÓ az itt meghatározott kötbér fizetési kötelezettségét az az ÜGYFÉL számláján történő jóváírással teljesíti a tárgyévet követő február hónapra vonatkozó vagy február 1-t követően kiadott első számlájában.

Az ÜGYFÉL kötelezettségei a szolgáltatásokkal kapcsolatban: Az ÜGYFÉL az Adatfeldolgozói szerződésben meghatározott biztonsági intézkedéseket köteles végrehajtani és azokkal a szolgáltatás teljes futamideje alatt rendelkezni. Az ÜGYFÉL csak jogtiszta, az ÜGYFÉLNEK a vonatkozó felhasználásra a vonatkozó formában engedélyezett szoftvert, applikációt telepíthet a szolgáltatás során bármely SZOLGÁLTATÓI tárhelyre. Az ÜGYFÉL köteles segíteni és nem akadályozni a SZOLGÁLTATÓT a hibaelhárítás, spamszűrés, jogszabályi megfelelés érdekében tett intézkedésekben.

Biztonsági események bejelentése: A SZOLGÁLTATÓ a jogszabály alapján kötelező biztonsági eseményeket bejelenti az eseménykezelő központ részére és eleget tesz egyéb, pl. értesítési kötelezettségének is.

Regisztráció: A SZOLGÁLTATÓ köteles a regisztráció visszaigazolásának megtörténtétől haladéktalanul biztosítani az ÜGYFÉLNEK az érintett SZOLGÁLTATÁSOKAT, VAGYIS a FELHASZNÁLÓI FIÓKOT.

Spamszűrés, vírusvédelem, naplózás: Vírusvédelem és a szolgáltatások megfelelő szintű biztosítása miatt a SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatás során továbbított kommunikációt szűri, hatékony spamszűrés biztosítása keretében pedig a küldő és feladó adatait szűri. A spam- és a kuka mappában található, 30 napnál régebbi levelek automatikusan törlésre kerülhetnek, mely levelek a későbbiekben már nem lesznek elérhetők és visszaállíthatók a postafiók egyik mappájában sem.

A SZOLGÁLTATÓ a kéretlen tömeglevelek elleni intézkedéseket hoz. A SZOLGÁLTATÓ vonatkozó gyakorlata:

 1. A SZOLGÁLTATÓ gondoskodik arról, hogy levelezőrendszere ne tegye lehetővé, hogy jogosulatlan harmadik személy a rendszer közvetítésével leveleket küldjön ki (relay).
 2. A SZOLGÁLTATÓ gondoskodik arról, hogy minden, saját hálózatában keletkezett levél visszakövethető legyen a forrásáig; valamint biztosítja a más hálózatokból érkező levelek közvetett forrásának megállapíthatóságát.
 3. A SZOLGÁLTATÓ gondoskodik arról, hogy minden, saját hálózatában keletkezett levél hozzárendelhető legyen valamelyik ÜGYFÉLHEZ vagy rendszerhez.
 4. A SZOLGÁLTATÓ megteszi a megfelelő intézkedéseket AZ ÜGYFÉL visszaéléseiről érkező jelentések kezelésére.
 5. Ha a visszaélés bebizonyosodott, A SZOLGÁLTATÓ megakadályozza az AZ ÜGYFÉL által további kéretlen tömeglevelek küldését, ennek érdekében jogosult korlátozni a szolgáltatást.
 6. A SZOLGÁLTATÓ a kéretlen tömegleveleket küldő ÜGYFÉLLEL szemben a következő intézkedéseket alkalmazza: tárhely szolgáltatás felfüggesztése.

A SZOLGÁLTATÓ számlázási és biztonsági okból bizonyos, az ÜGYFÉL adatforgalmára vonatkozó információt rendszeresen naplóz. A SZOLGÁLTATÓ jogszabály alapján köteles a titkosított kommunikációt biztosító alkalmazás igénybevételével továbbított küldemények, közlések tartalmát a külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtésre jogosult szerv megkeresése esetén átadni, valamint a titkosított kommunikációt biztosító alkalmazás igénybevételével kapcsolatosan keletkező, vagy kezelt metaadatokat megőrizni és külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtésre jogosult szerv megkeresése esetén átadni.

A SZOLGÁLTATÁSOK keretében a SZOLGÁLTATÓ kizárólag az ÜGYFÉL által a tárhelyre feltöltött, azzal továbbított vagy tárolt vagy egyéb módon kezelt adatok, információk és programok tárolását biztosítja az ÜGYFÉL számára. A SZOLGÁLTATÁS keretében az ÜGYFÉL köteles gondoskodni a SZOLGÁLTATÁS keretében biztosított tárhelyen elhelyezendő tartalmak, weboldalak elkészítéséről, feltöltéséről, valamint a feltöltött tartalmak mentéséről.

Szerződés módosítása

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET egyoldalúan módosítsa.

A SZOLGÁLTATÓ köteles a módosítás hatályba lépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően az ÜGYFELET a WEBOLDALON keresztül hirdetmény formájában és - nem online szerződéskötés esetén pedig csak ebben a formában - a szerződés teljesítése céljából megadott elérhetőségén keresztül a módosításról tájékoztatni. Online szerződéskötés esetén az ÜGYFÉLNEK ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és azt át tudja tekinteni, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a WEBOLDALT rendszeresen ellenőriznie kell. A SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBOLDALON megjelenített vagy az ÜGYFÉLNEK megküldött szövegének elején jelzi a hatálybalépés dátumát. A módosuló rendelkezéseket a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre, előfizetés esetén pedig a módosítás keltét követő hónap első napjától kell alkalmazni.

Az aktuális ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a WEBOLDAL ’Általános Szerződési Feltételek’ menüpontja alatt érhető el. Az ÜGYFÉL tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a SZOLGÁLTATÁSOKAT és a WEBOLDALT azt követően is igénybe veszi és használja, hogy a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK feltételei megváltoztak, vagy előfizetés esetén az ÜGYFÉL nem mondja le az előfizetését a módosításról szóló értesítéstől számított 14 napon belül, a SZOLGÁLTATÓ úgy tekinti, hogy az ÜGYFÉL elfogadta a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK módosított változatát.

Szerződés megszűnése

Indokolás nélküli elállás/felmondás online szerződéskötés esetén

A fogyasztónak minősülő ÜGYFÉL a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani az Egyedi Szolgáltatási Szerződést(megrendelést) -amennyiben már megkezdte a SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatás nyújtását VAGY elállni az Egyedi Szolgáltatási Szerződéstől (megrendeléstől) – amennyiben még nem jött létre a szerződés vagy még nem kezdte meg a szolgáltatás nyújtását a SZOLGÁLTATÓ. Az ÜGYFÉL nem jogosult a felmondásra a SZOLGÁLTATÁS egészének teljesítését követően, ha a SZOLGÁLTATÓ a teljesítést az ÜGYFÉL kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az ÜGYFÉL tudomásul vette, hogy a SZOLGÁLTATÁS egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Ugyanez alkalmazandó a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében is, ha az ÜGYFÉL kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést a SZOLGÁLTATÓ, és az ÜGYFÉL e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval, szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Hogyan gyakorolhatja elállási/felmondási jogát: Ha az ÜGYFÉL elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az itt megtalálható nyilatkozatminta, vagy az elállást/felmondást tartalmazó egyértelmű nyilatkozat SZOLGÁLTATÓNAK történő eljuttatásával teheti meg. A nyilatkozatot kérjük, hogy postán vagy email útján, a SZOLGÁLTATÓ jelen SZERZŐDÉS elején megjelölt címére [cím], vagy az [email cím] email címre juttassa el. Az ÜGYFÉL határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a határidő utolsó napján) elküldi (postára adja vagy emailen elküldi) elállási/felmondási nyilatkozatát. A SZOLGÁLTATÓ e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az ÜGYFÉL elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését. Az ÜGYFELET az Egyedi Szolgáltatási Szerződés megkötése előtt pedig megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Ha az ÜGYFÉL eláll az Egyedi Szolgáltatási Szerződéstől/felmondja az Egyedi Szolgáltatási Szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb az az ÜGYFÉL elállási/felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a SZOLGÁLTATÓ az ÜGYFÉL által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azt a díjat, amit a már teljesített SZOLGÁLTATÁSÉRT számolunk fel, ha volt ilyen. A már teljesített SZOLGÁLTATÁSÉRT az ÜGYFÉL a felmondás SZOLGÁLTATÓVAL való közlése időpontjáig teljesített SZOLGÁLTATÁSSAL arányos díjat köteles a SZOLGÁLTATÓ számára megfizetni. Az ÜGYFÉL által arányosan fizetendő összeget az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben, megrendelésben, díjtáblázatban) megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján állapítja meg a SZOLGÁLTATÓ meg. A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a SZOLGÁLTATÓ, kivéve, ha az ÜGYFÉL más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az ÜGYFELET semmilyen többletköltség nem terheli.

Azonnali hatályú felmondás online és nem online szerződéskötés esetén

A SZOLGÁLTATÓ azonnali hatállyal indokolással felmondhatja az Egyedi Szolgáltatási Szerződést vagy -amennyiben a FELEK viszonyát kizárólag ez határozza meg, - a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET és törölheti vagy felfüggesztheti az ÜGYFÉL megrendelését különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

 • ha az ÜGYFÉL a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, az Egyedi Szolgáltatási Szerződés vagy a magatartási irányelvek rendelkezéseit megszegi;
 • ha az ÜGYFÉL magatartása erre alapos indokot ad, jogszabályellenes, illetve más módon kárt okoz;
 • ha az ÜGYFÉL a WEBOLDALT és a SZOLGÁLTATÁSOKAT nem rendeltetésszerűen használja;
 • ha az ÜGYFÉL a hatályos jogszabályok vagy a SZERZŐDÉS által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;
 • ha az ÜGYFÉLNEK határidőn túli (a SZOLGÁLTATÁS számláján megjelölt fizetési határidőt több, mint 14 nappal túllépő) díjtartozása van;
 • ha a SZOLGÁLTATÓ A WEBOLDALT vagy a SZOLGÁLTATÁSOKAT megszünteti.

Az ÜGYFÉL jogosult az Egyedi Szolgáltatási Szerződés azonnali hatályú felmondására:

 • a SZOLGÁLTATÁS 7 napnál hosszabb, a SZOLGÁLTATÓ ellenőrzési körén kívül eső ok miatti teljes kiesése, vagy
 • 7 napnál hosszabb hibás teljesítés esetén.

Hatósági/bírósági/jogszabály alapján kötelező intézkedések, vis maior okán történő felfüggesztés nem tartozik a SZOLGÁLTATÓ ellenőrzési körén kívül eső oknak.

Felmondási szabályok online és nem online szerződéskötés esetén

MEGRENDELT szerver és email szolgáltatások: az ÜGYFÉL a SZOLGÁLTATÓNAK szóló egyoldalú, írásbeli, indoklás nélküli nyilatkozattal a szolgáltatás lejárati dátumára felmondhatja az Egyedi Szolgáltatási Szerződést. A jelen szakasz nem érinti az az ÜGYFELET, mint fogyasztót megillető, fent részletezett indokolás nélküli elállási/felmondási jogot. A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Egyedi Szolgáltatási Szerződés (megrendelés) megszűnésével hatályát veszti, feltéve, hogy egyéb, a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatálya alatti szolgáltatást az ÜGYFÉL nem vesz igénybe a SZOLGÁLTATÓTÓL.

SZOLGÁLTATÓ az Egyedi Szolgáltatási Szerződés (megrendelés) megszűnéséig köteles az az ÜGYFÉL tárhelyén lévő adatállomány Egyedi Szolgáltatási Szerződés (megrendelés) szerinti elérését biztosítani, a megszűnés után erre azonban már nem köteles.

Online regisztráció: Az ÜGYFÉL a WEBOLDALON történt regisztrációját bármikor megszüntetheti.

Szolgáltató jogai, magatartási irányelvek

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az ÜGYFÉL kilétét ellenőrizze, a félrevezető azonosító adatok elkerülése és a tartalmak használata érdekében és ezzel kapcsolatban a SZOLGÁLTATÓ jogosult az ÜGYFÉL hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. Az ebből adódó esetleges késedelmek nem eredményezik a teljesítés késedelmét, hanem az ellenőrzés időtartamával automatikusan meghosszabbítják a szerződésben a SZOLGÁLTATÓ által vállalt határidőket.

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot (de nem köteles arra), hogy kijavítsa a WEBOLDALON felmerülő hibákat.

Felelősségkorlátozás

AZ ÜGYFÉL SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A WEBOLDALT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT. A SZOLGÁLTATÓ KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES ÜGYFÉL ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT. A SZOLGÁLTATÓ NEM SZAVATOL A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK ÜGYFÉL ÁLTALI ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT.

A SZOLGÁLTATÓ KÖTELES MINDEN TŐLE ELVÁRHATÓ ÉS ÉSZSZERŰ INTÉZEDÉST MEGTENNI A SZOLGÁLTATÁS HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN, DE AZON VESZTESÉGEKÉRT, VAGY KÁROKÉRT (AKÁR KÖZVETLEN AKÁR KÖZVETETT), AMELYEKET A SZOLGÁLTATÁSOK MEGHIBÁSODÁSA OKOZOTT VAGY HIBÁS TELJESÍTÉS MIATT A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MAXIMUM 100%-ÁNAK ÖSSZEGÉIG FELEL. A SZOLGÁLTATÓ NEM FELEL AZÉRT A KÁRÉRT ÉS VESZTESÉGÉRT, AMELYET AZ ÜGYFÉL MAGATARTÁSA OKOZOTT. A SZOLGÁLTATÓ NEM ELLENŐRZI, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK ABBÓL KÖVETKEZNEK, HOGY AZ ÜGYFÉL SZEMÉLYES JOGA, LAKÓHELYE VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK VAGY EGYÉB VALLÁSI, TÁRSADALMI ELŐÍRÁSOK TILALMAZZÁK VAGY KORLÁTOZZÁK A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, VAGY AZ AZOKHOZ HASONLÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT. A SZOLGÁLTATÓ A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN, AZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSBEN (MEGRENDELÉSBEN) MEGHATÁROZOTTAKON TÚL NEM FELELŐS AZ ÉRDEKKÖRÉN KÍVÜL ÁLLÓ OKBÓL KIFOLYÓLAG ELŐÁLLT ÜZEMSZÜNET, ELÉRHETETLENSÉG MIATT. A SZOLGÁLTATÓ NEM FELEL A WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES -ÉS NEM A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT BIZTOSÍTOTT- INTERNETKAPCSOLAT ELMARADÁSÁÉRT SEM A SZOLGÁLTATÁSOKAT VAGY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁT ÉRINTŐ HATÓSÁGI, BÍRÓSÁGI VAGY EGYÉB OKBÓL FAKADÓ KORLÁTOZÁSOKÉRT. A SZOLGÁLTATÓ, MINT KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ, A MÁS ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT, A SZOLGÁLTATÁSSAL TOVÁBBÍTOTT, TÁROLT VAGY HOZZÁFÉRHETŐVÉ TETT INFORMÁCIÓÉRT NEM FELEL.

A SZOLGÁLTATÓ KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZ ADATBEVITELI ÉS MEGJELENÍTÉSI HIBÁKÉRT, VAGY A TÉVESEN FELTÜNTETETT ÁRAKÉRT.

KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL FELEL AZ ÜGYFÉL ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT ADATOK ESETLEGES HIBÁS VOLTÁÉRT. A SZOLGÁLTATÓ NEM KÖTELES ELLENŐRIZNI AZ ÜGYFÉL ÁLTAL MEGADOTT ADATOK HELYESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM TERHELI A NEM MEGFELELŐ VAGY NEM MEGFELELŐEN SZOLGÁLTATOTT ADATOKBÓL EREDŐ KÖVETKEZMÉNYEKÉRT. AZ ÜGYFÉL KÖTELES HELYTÁLLNI MINDEN OLYAN KÖVETKEZMÉNY TEKINTETÉBEN, AMELY A NEM MEGFELELŐ VAGY NEM MEGFELELŐEN SZOLGÁLTATOTT ADATOKBÓL ERED, ÉS AMELY HÁTRÁNYOSAN ÉRINTI A SZOLGÁLTATÓT.

KIFEJEZETTEN FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY AZ ÜGYFÉL FELEL AZÉRT, HOGY AZ ÜGYFÉL ÁLTAL MEGADOTT ELÉRHETŐSÉG, AMELYRE A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK, JELSZAVAK KIKÜLDÉSRE KERÜLNEK, HELYES LEGYEN ÉS OLYAN LEGYEN, AMELYRE KÜLDÖTT ÜZENETEK KÉZBESÍTHETŐK ÉS AZ ODA ÉRKEZŐ ÜZENETEK ÉRKEZÉSÉT AZ ÜGYFÉL ELLENŐRZI, ILLETVE AMELYEK ÉRKEZÉSÉRŐL ÉRTESÜL.

AZ ÜGYFÉL VISELI ANNAK KOCKÁZATÁT ÉS FELELŐSSÉGÉT, HOGY AZ ÜGYFÉL ÁLTAL VÁLASZTOTT SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTOZÓ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK AZ ÜGYFÉLNEK, MINT A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJÉNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE MEGFELELŐEK, MEGFELELŐ SZINTŰ VÉDELMET NYÚJTANAK. FELEK ARRA ALAPÍTVA ÁLLAPODNAK MEG ÍGY, HOGY CSAK AZ ÜGYFÉL RENDELKEZIK RÉSZLETES TUDÁSSAL ARRÓL, HOGY MILYEN APPLIKÁCIÓ/PROGRAM KERETÉBEN, PONTOSAN MILYEN ÉRINTETTEK MILYEN ADATAINAK KEZELÉSE (JELLEMZŐEN TÁROLÁSA, TOVÁBBÍTÁSA) TÖRTÉNIK A SZOLGÁLTATÁSOK KERTÉBEN. IDE TARTOZIK AZ AZ ESET IS, HA HATÓSÁG/BÍRÓSÁG/JOGALKOTÓ SZERV A VÁLASZTOTT SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTOZÓ INTÉZKEDÉSEK ADOTT ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓAN AZ INTÉZKEDÉSEK ELÉGTELENSÉGÉT MONDJA KI.

AMENNYIBEN AZ ÜGYFÉL AZ ÜGYFÉL ÁLTAL VÁLASZTOTT SZOLGÁLTATÁSHOZ ELÉRHETŐ EGYES ALKALMAZÁSOKAT LETILT, NEM VESZ IGÉNYBE, AZ EBBŐL FAKADÓ KÖVETKEZMÉNYEKÉRT EGYEDÜL AZ ÜGYFÉL A FELELŐS.

SZOLGÁLTATÓ NEM FELEL A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN, AZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSBEN (MEGRENDELÉSBEN) VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓI SZERZŐDÉSBEN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÜGYFÉL ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELMULASZTÁSÁBÓL, MEGSZEGÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT.

A FELEK MEGÁLLAPODNAK, HOGY A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉBŐL, SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ INCIDENSBŐL EREDŐ IGÉNYEKÉRT AZ ADATFELDOLGOZÓI SZERZŐDÉS SZERINT ÁLLNAK HELYT.

A VERZIÓ VÁLTÁSBÓL EREDŐ HIBÁK, MŰKÖDŐKÉPESSÉG JAVÍTÁSA KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL KÖTELESSÉGE ÉS SZOLGÁLTATÓT SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM TERHELI AZ ILYEN MÓDON MŰKÖDÉSKÉPTELENNÉ VÁLT PROGRAMOK ÁLTAL OKOZOTT ANYAGI VAGY MÁS KÁRRAL KAPCSOLATBAN. A HIBAELHÁRÍTÁS VAGY KARBANTARTÁS AZ ÜGYFÉL ÁLTALI AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL ADÓDÓ KÁROKÉRT, KÖVETKEZMÉNYEKÉRT EGYEDÜL AZ ÜGYFÉL FELELŐS, SZOLGÁLTATÓ NEM VONHATÓ E KÖRBEN FELELŐSSÉGRE.

A SZOLGÁLTATÓ VÍRUSVESZÉLY ELHÁRÍTÁSA MIATTI ADATTÖRLÉS VAGY EGYÉB INTÉZKEDÉS ESETÉN SEMMIKÉPPEN NEM FELEL AZ ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL ADÓDÓ KÁRÉRT ÉS KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, MÉG ARCHIVÁLÁSI KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN SEM.

A SZOLGÁLTATÓ NEM FELELŐS A BÍRÓSÁGI VAGY HATÓSÁGI DÖNTÉS VAGY JOGSZABÁLY ALAPJÁN, VÍRUSVESZÉLY ELHÁRÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VAGY AZ AZ ÜGYFÉL MAGATARTÁSA MIATT VÉGHEZVITT SZOLGÁLTATÁSI KORLÁTOZÁSOK, FELFÜGGESZTÉSEK OKOZTA KÁROKÉRT, KÖVETKEZMÉNYEKÉRT. SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE NEM TERJED KI AZ ÁLTALA BIZTOSÍTOTT TÁRHELYEN MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK ÜZEMELÉSÉBEN, A MŰKÖDÉS KORLÁTOZÁSOK, FELFÜGGESZTÉSE MIATT OKOZOTT ZAVAR, LEÁLLÁS KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ KÁROKRA (PL. BEVÉTELKIESÉS, ESETLEGES FORGALOMCSÖKKENÉS).

AZ ÜGYFÉL KIZÁRÓLAG A FELELŐS A SZOLGÁLTATÁS SORÁN AZ ÜGYFÉL ÁLTAL TELEPÍTETT SZOFTVEREK, APPLIKÁCIÓK JOGTISZTASÁGÁÉRT, FELHASZNÁLÁSÁÉRT ÉS HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, MÉG AKKOR IS, HA ESETLEG A SZOLGÁLTATÓ EGYES SZOFTVEREK TELEPÍTÉSÉNÉL SEGÍTSÉGET NYÚJT.

SZOLGÁLTATÓ AZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (MEGRENDELÉS) MEGSZŰNÉSÉIG KÖTELES Az ÜGYFÉL TÁRHELYÉN LÉVŐ ADATÁLLOMÁNY SZERZŐDÉS SZERINTI ELÉRÉSÉT BIZTOSÍTANI/AZ ÜGYFÉLNEK AZ INFRASTRUKTÚRÁT BIZTOSÍTANI, EZT KÖVETŐEN AZONBAN NEM FELEL AZOKÉRT A KÁROKÉRT, AMELYEK ABBÓL KELETKEZTEK, HOGY AZ ÜGYFÉL NEM GONDOSKODOTT A SZOLGÁLTATÁSSAL ÉRINTETT ADATÁLLOMÁNYA LEMENTÉSÉRŐL, ÁTHELYEZÉSÉRŐL.

A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE NEM TERJED KI A TŰZ- ÉS ELEMI KÁROKÉRT, ÚGY MINT A TŰZ, ROBBANÁS, VILLÁMCSAPÁS, SZÉLVIHAR, FELHŐSZAKADÁS, JÉGESŐ, ÁRVÍZ, FÖLDRENGÉS ÉS EGYÉB ELEMEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT, ILLETVE AZ ERŐSZAKOS BEHATOLÁSBÓL, ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYBŐL EREDŐ KÁROKÉRT. A SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉGEK ÉS FESZÜLTSÉGVÉDELMI BERENDEZÉSEK ÁLTAL NEM KIVÉDETT ZAVAROKÉRT, TÚLFESZÜLTSÉGÉRT ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ KÁROKÉRT A SZOLGÁLTATÓ SZINTÉN NEM FELEL.

EGYIK FÉL SEM FELELŐS, HA A SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT KÖTELEZETTSÉGEI VÉGREHAJTÁSÁNAK NEM, VAGY NEM A MEGFELELŐ MÉRTÉKBEN, ILLETVE KÉSEDELMESEN TESZ ELEGET HÁBORÚ, POLGÁRI FELKELÉS, LÁZADÁS, TŰZ, ROBBANÁS, FÖLDRENGÉS, SÚLYOS ENERGIA-ELLÁTÁSI ZAVAR, SZÜKSÉGÁLLAPOT, SZTRÁJK, NEMZETI KATASZTRÓFA, VALAMELY ÁLLAMI HATÓSÁG VAGY SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZÜNETELÉSE ESETÉN, TOVÁBBÁ, HA BERENDEZÉS, ADAT VAGY ANYAG SZÁLLÍTÓKTÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSE ELLEHETETLENÜL, VAGY MÁS KONTROLLÁLHATATLAN KÖRÜLMÉNY MERÜL FEL (ÖSSZEFOGLALÓAN: VIS MAIOR ESEMÉNYEK), FELTÉVE, HOGY AZ ILYEN VIS MAIOR ESEMÉNYEK NEM A FELEK ÁLTAL ELKÖVETETT GONDATLANSÁG KÖVETKEZMÉNYEI. A JELEN SZAKASZ CSAK A VIS MAIOR ESEMÉNYEKKEL KÖZVETLEN OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSBEN LEVŐ TEVÉKENYSÉGEKRE ALKALMAZANDÓ, KÖZVETETT OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSRE NEM.

A SZOLGÁLTATÓ AZ ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET.

Szavatosság és jótállás

Kellékszavatosság

AZ ÜGYFÉL fogyasztóként a SZOLGÁLTATÓ hibás teljesítése esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. AZ ÜGYFÉL - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az ÜGYFÉL által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére AZ ÜGYFÉL is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban AZ ÜGYFÉL viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a SZOLGÁLTATÓ adott okot. Az ÜGYFÉL köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívja az ÜGYFÉL figyelmét a SZOLGÁLTATÓ, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Az ÜGYFÉL a SZOLGÁLTATÓVAL szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az ÜGYFÉL igazolja, hogy a SZOLGÁLTATÁST a SZOLGÁLTATÓ nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az ÜGYFÉL köteles bizonyítani, hogy az ÜGYFÉL által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A SZOLGÁLTATÓ nem értékesít termékeket AZ ÜGYFÉLNEK, így az ÜGYFÉL nem érvényesíthet termékszavatossági igényt a SZOLGÁLTATÓVAL szemben.

Jótállás

A SZOLGÁLTATÓ jótállást nem vállal.

Tartalmak

Az ÜGYFÉL teljes körű felelősséggel tartozik azért a tartalomért, információért, adatokért, amit a WEBOLDAL vagy a SZOLGÁLTATÁSOK használata, illetve a megrendelés során megad, megjelenít, tárol, elküld, vagy egyéb módon felhasznál, vagy elérhetővé tesz, ideértve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat, személyes üzeneteket, a szolgáltatás igénybevételével tárolt vagy küldött adatokat, tartalmakat és ezek bármelyikének következményeit is. A SZOLGÁLTATÁST igénybe vevő ÜGYFÉL felelős az átadott, feltöltött, tárolt, elküldött vagy egyéb módon felhasznált adatok, tartalmak esetében az adat, tartalom és annak felhasználása jogszerűségért, így azért is, hogy az harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az ÜGYFÉL a fenti kötelezettségeit megsérti, és a SZOLGÁLTATÓT a kötelezettségek megsértésével összefüggésben vagy abból eredően kár éri, úgy az ÜGYFÉL köteles a SZOLGÁLTATÓT mentesíteni a teljes kár megtérítése alól, ideértve az ügyvédi költségeket is.

A SZOLGÁLTATÓ, mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az ÜGYFÉL által megadott, megjelenített, tárolt, elküldött vagy egyéb módon felhasznált tartalmakat, információkat, adatokat. A SZOLGÁLTATÓ, mint közvetítő szolgáltató nem felelős az általa továbbított tartalomért, adatért, információért. A SZOLGÁLTATÓ továbbá nem köteles olyan tényeket és tevékenységeket keresni az ÜGYFÉL az Egyedi Szolgáltatói Szerződéssel vagy a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKKEL érintett magatartásával kapcsolatban, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az ÜGYFÉL az Egyedi Szolgáltatói Szerződés vagy a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK elfogadásával hozzájárul, hogy a SZOLGÁLTATÓ minden értesítés és ellenszolgáltatás, kártérítés nélkül eltávolítsa (vagy ne biztosítson hozzáférést ezekhez) az olyan tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében a SZERZŐDÉSSEL ellentétesnek, jogellenesnek, jogsértőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Amennyiben fizetés ellenében beszerzett/feltöltött tartalmat töröl a SZOLGÁLTATÓ a jelen szakasz szerint, annak ellenértékét sem köteles az ÜGYFÉLNEK visszatéríteni.
Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, fennálló jogát, továbbá védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a SZOLGÁLTATÓ által hozzáférhetővé tett információ sérti felhívhatja a SZOLGÁLTATÓT a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására, aki 12 órán belül -az információt biztosító személy írásbeli tájékoztatása mellett - köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt. Az ÜGYFÉL vállalja, hogy más alkalmazásba/weboldalra tartalmakat a WEBOLDALRÓL nem tölt le, nem módosít és nem tölt fel. Tájékoztatjuk, hogy az általunk működtetett WEBOLDAL adatbázisnak minősül, így a SZOLGÁLTATÓ hozzájárulása szükséges a WEBOLDAL bármilyen tartalmi elmének kimásolásához, nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tételéhez ill. nyilvánossághoz való közvetítéséhez. Mindezek megsértése esetén a SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot a kártérítési igénye érvényesítésére. A SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a WEBOLDALT saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön.

Szerzői jogok, védjegyek

A WEBOLDALON vagy a SZOLGÁLTATÁS keretében a SZOLGÁLTATÓ által közzétett saját logók, védjegyek, szlogenek, tartalmak, ill. a SZOLGÁLTATÓ által az ÜGYFÉL részére küldött üzenetek tartalma (pl. szerzői művek) tekintetében az ÜGYFÉL a SZOLGÁLTATÓ előzetes kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult semmilyen felhasználására - kivéve amennyiben valamely kógens (eltérést nem engedő) jogszabály ezt az ÜGYFÉL számára lehetővé teszi, pl. szerzői jogi művek esetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteket.

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

Az ÜGYFÉL a következő módon veheti fel velünk a kapcsolatot (az értékesítés előtt, közben és utána is):

 • Postán, személyesen: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.
 • Emailben: info@awh.hu
 • Webes űrlapon: https://portal.awh.hu/contact.php
 • Telefonon: +36 94 200 215
 • Facebook Messengeren: https://www.facebook.com/csbitconsulting

Hibabejelentés: Az ÜGYFÉL a SZOLGÁLTATÁSSAL kapcsolatos hibákat az Ügyfélszolgálati eléréseken tudja nekünk bejelenteni.

Panaszkezelés: Az ÜGYFÉL szóbeli panaszának azonnali kivizsgálása: a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja a SZOLGÁLTATÓ és amennyiben lehetséges, orvosolja. Ha az ÜGYFÉL a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és a SZOLGÁLTATÓ álláspontjáról jogszabályi kötelezettségnek eleget téve jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát helyben átadja az ÜGYFÉLNEK (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ÜGYFÉLNEK). A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látja el a SZOLGÁLTATÓ.

Írásbeli panasz esetén az ÜGYFÉL minden esetben visszaigazolást kap arról, hogy panaszát fogadta a SZOLGÁLTATÓ. Az írásban érkezett panaszra érdemben írásban válaszol, a beérkezést követően 30 napon belül megküldi az ÜGYFÉL részére a választ. Amennyiben a panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt megindokolja, továbbá írásban tájékoztatást ad az ÜGYFÉL részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig őrzi meg a SZOLGÁLTATÓ. A fogyasztónak minősülő ÜGYFELEK a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál is bejelenthetik. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatja a hatóság a hatósági eljárást. Másodfokú hatóságként a Pest megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/ Fogyasztói panasz rendezése tekintetében kérjük, olvassa el alább a békéltető testületekről és az online vitarendezésről szóló részt is!

Irányadó jog és jogviták

A szerződésre a magyar jog az irányadó. A magyar nemzetközi magánjogi szabályok és a szolgáltatásokról, azok kereskedelméről szóló nemzetközi egyezmények alkalmazását jelen Általános Szerződési Feltételek tekintetében kizárják a FELEK, így pl. de nem kizárólagosan a WTO 1995-ös GATS (Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről) egyezményét. Fogyasztónak minősülő ÜGYFÉL esetében a jogválasztás azonban nem eredményezheti azt, hogy a fogyasztót megfosztja az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől a jogválasztás hiányában alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Békéltető testület: A fogyasztónak minősülő FÉL a közte és a SZOLGÁLTATÓ közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyének bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából békéltető testületekhez is fordulhat. A SZOLGÁLTATÓNAK együttműködési kötelezettsége van a békéltető testületi eljárásban. A SZOLGÁLTATÓ általános alávetési nyilatkozatot nem tett a Békéltető testületnél. További információt itt talál: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=tajekoztatas_az_eljaras_meneterol

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Vas Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefonszáma: (94) 312-356
 • Fax száma: (94) 316-936
 • Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
 • E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Online vitarendezés

A jelen szerződéshez kapcsolódó megrendelésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az alább megjelölt linken online vitarendezési platform is elérhető: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU Email cím: info@awh.hu

Az eljárás indításához az ÜGYFÉLNEK online panasztételi űrlapot kell kitöltenie. Miután a SZOLGÁLTATÓ beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésére, az ÜGYFÉLNEK a SZOLGÁLTATÓVAL 30 napon belül megállapodásra kell jutni arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogják felkérni a panasz kivizsgálására. Miután a vitarendezési testület eredményre jutott az ÜGYFÉL panaszának ügyében, azt jelezni fogja az online vitarendezési platformon és az ÜGYFÉL értesítést fog kapni, hogy ügyében eredmény született.

Egyéb

Az Egyedi Szolgáltatási Szerződés (megrendelőlap) (ideértve a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET is, ha a FELEK viszonyát kizárólag az határozza meg) az egyetlen és teljes szerződés a SZOLGÁLTATÓ és az ÜGYFÉL között a szolgáltatásokra (ideértve a Regisztrációt is) és a WEBOLDAL használatára vonatkozóan és felülír minden, e tárgyban a FELEK között született korábbi akár szóbeli, akár írásos megállapodást, illetve gyakorlatot.

Amennyiben bármelyik FÉL részben, vagy egészben nem teljesíti a szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik FÉL lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett FÉL javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.

Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ a szerződés alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. A szerződésnek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely a szerződésben kifejezetten nem szerepel.

Az ÜGYFÉL tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SZOLGÁLTATÓ a szerződést harmadik személyre átruházza, vagy a szerződésből eredő követelését engedményezze. Az ilyen vállalkozások jogosultak a szerződés minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak.

A szerződés nem érinti azokat a jogokat, amelyek az ÜGYFELET fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket az ÜGYFÉL vagy a SZOLGÁLTATÓ szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről az ÜGYFÉL szerződésben nem mondhat le.

A szerződés rendelkezései közül egy sem jogosítja fel az ÜGYFELET arra, hogy használja a SZOLGÁLTATÓ kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan az ÜGYFÉL és a SZOLGÁLTATÓ között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

Amennyiben az ÜGYFÉL országa szerinti hatályos jogszabályok a szerződés rendelkezéseinél szigorúbb és eltérést nem engedő szabályokat rendelnek a FELEK részére a SZOLGÁLTATÁSOK igénybevétele és a WEBOLDAL használata kapcsán, az ÜGYFÉL vállalja, hogy azoknak tesz eleget, azonban egyben tudomásul is veszi, hogy a SZOLGÁLTATÓ felelősségét a szerződésre irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges legmagasabb mértékig kizárja az ÜGYFÉL országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

Amennyiben a szerződés meghatározott része vonatkozó kógens jogszabályi rendelkezés vagy jogerős bírósági döntés alapján érvénytelen, a szerződés egészének érvényességét nem befolyásolja, valamint a szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak - az érvénytelen részt a lehető leghasonlóbb tartalmú érvényes rendelkezéssel helyettesítik.

A Felek rögzítik, hogy a szerződés szerinti írásbeli nyilatkozatok e-mail vagy FELHASZNÁLÓI FIÓKBAN történő értesítés útján is megtehetők, ezen eseteben az elküldést követő 24 óra elteltével minősül kézbesítettnek.