Foglalkozási megbetegedés megállapításának folyamata koronavírus-fertőzés esetén

Az emberi erőforrások minisztériuma november 26-án körlevelet adott ki valamennyi személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény, szolgáltató, gyermekjóléti szolgáltató és intézmény, valamint gyermekvédelmi szakellátási és javítóintézeti intézmény fenntartója és intézményvezetője részére a COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatos munkavédelmi és társadalombiztosítási eljárásrendre.

A körlevél ismerteti a munkavégzéssel összefüggésben megfertőződött személyek fertőzésének foglalkozási megbetegedésként történő megállapításának folyamatát.

  • A tünetet mutató személy telefonon értesíti a háziorvost vagy üzemorvost a fertőzés gyanúját megalapozó tünetekről. Az észlelő orvos elrendeli a vírustesztet.
  • A fertőzöttség megállapítása laboratóriumi vizsgálattal történik.
  • Pozitív eredményt követően a munkavállaló jelzi az észlelő orvosnak, hogy a vírust nagy valószínűséggel a munkavégzéssel összefüggésben kapta.
  • Az orvos a foglalkozási megbetegedés gyanújáról nyomtatványt tölt ki, amelyet megküld a területileg illetékes munkavédelmi hatóságnak.
  • A munkavédelmi hatóság a bejelentéssel kapcsolatban a munkáltatónál tájékozódik. Az összegyűjtött információkat eljuttatja a Nemzeti Népegészségügyi Központban működő Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálynak (NNK).
  • A bejelentés megalapozottságát az NNK elbírálja, majd a betegség foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról a munkavédelmi hatóságot tájékoztatja.
  • A munkavédelmi hatóság az elfogadott foglalkozási megbetegedésről értesíti az illetékes társadalombiztosítási kifizetőhelyet vagy kormányhivatalt, amely a megküldött okiratok alapján a betegséget üzemi balesetnek ismeri el.
  • A társadalombiztosítási kifizetőhely vagy kormányhivatal intézkedik a baleseti táppénz és a korábban folyósított táppénz különbözetének kifizetéséről.

A bejelentéseket az NNK Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály bírálja el, egyedileg megvizsgálva, hogy a bejelentett eset elfogadható-e foglalkozási megbetegedésnek. Az elfogadás feltétele annak bizonyítása, hogy a fertőzés a munkavállalót munkavégzése, foglalkozása gyakorlása során érte, annak következtében alakult ki.

A COVID-19 tüneteit mutató biztosítottat – akinél a foglalkozási megbetegedés gyanúja felmerül – a háziorvos egyéb balesetként veheti nyilvántartásba, ezért 60%-os táppénz kifizetésére kerül sor, de utóbb – ha a NNK Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály elismeri a betegséget foglalkozási megbetegedésként – sor kerül a táppénz korrekciójára.

A korábban táppénzként kifizetett és a 100%-os baleseti táppénz összege közötti különbözetet a biztosított részére utólagosan folyósítják.

Az eljárásra és a biztosított részére a különbözet elszámolására visszamenőlegesen 6 hónapos általános igényérvényesítési határidőn belül van lehetőség.