HTTP hiba és állapotkódok és azok jelentései

Az HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a World Wide Web kommunikációjának alapja, amely lehetővé teszi a kliensek és a szerverek közötti adatátvitelt. Az HTTP válaszkódok háromjegyű számok, amelyek segítségével a szerver tájékoztatja a klienst a kérelem állapotáról és a válasz természetéről. Az alábbiakban ismertetjük a leggyakoribb HTTP kódokat és rövid meghatározásukat.

1xx (Információs)

 • 100 Continue: A szerver megerősíti, hogy a kliens folytathatja a kérelem küldését.
 • 101 Switching Protocols: A szerver elfogadta a kliens protokollváltási kérelmét.

2xx (Sikeres)

 • 200 OK: A kérelem sikeres, és a szerver válasza is megfelelő.
 • 201 Created: A kérelem sikeres volt, és a szerver létrehozott egy új erőforrást.
 • 202 Accepted: A kérelem elfogadásra került, de még nem teljesült.
 • 203 Non-Authoritative Information: A szerver sikeresen válaszolt, de a válaszadatok nem teljesen megbízhatók.
 • 204 No Content: A kérelem sikeres volt, de nincs további információ a válaszban.
 • 205 Reset Content: A kérelem sikeres, és a kliensnek újra kell töltenie a dokumentumot.
 • 206 Partial Content: A kérelem részlegesen teljesült.

3xx (Átirányítás)

 • 300 Multiple Choices: A kért erőforrás több verzióval rendelkezik; a kliensnek választania kell.
 • 301 Moved Permanently: A kért erőforrás állandóan át lett helyezve egy másik URL-re.
 • 302 Found (korábban “Moved Temporarily”): A kért erőforrás ideiglenesen át lett irányítva egy másik URL-re.
 • 303 See Other: A kért erőforrás megtalálható egy másik URL-en, és a kliensnek azt kell követnie.
 • 304 Not Modified: Az erőforrás nem változott az utolsó kérelem óta; nincs szükség újraletöltésre.
 • 307 Temporary Redirect: A kért erőforrás ideiglenesen át lett irányítva egy másik URL-re, de a kliensnek a jövőbeni kéréseknél az eredeti URL-t kell használnia.

4xx (Klienshiba)

 • 400 Bad Request: A szerver nem képes értelmezni a kérelmet a rossz szintaxis miatt.
 • 401 Unauthorized: A kérelem hitelesítést igényel.
 • 403 Forbidden: A kliensnek nincs jogosultsága a kért erőforrás elérésához.
 • 404 Not Found: A kért erőforrás nem található a szerveren.
 • 405 Method Not Allowed: A kliens által használt HTTP metódus nem engedélyezett az adott erőforráson.
 • 406 Not Acceptable: A szerver nem képes olyan választ előállítani, amely megfelel a kliens által küldött elfogadási fejléceknek.
 • 407 Proxy Authentication Required: A kérelem hitelesítést igényel a proxy szerveren.
 • 408 Request Timeout: A kliens kérelme túllépte a szerver által meghatározott időkorlátot.
 • 409 Conflict: A kérelemben küldött információk ellentmondásba kerültek a szerver állapotával.
 • 410 Gone: A kért erőforrás már nem elérhető a szerveren, és nincs ismert új helye.
 • 411 Length Required: A kérelemhez szükséges a “Content-Length” fejléc.
 • 412 Precondition Failed: A kliens által megadott feltétel nem teljesült a szerveren.
 • 413 Payload Too Large: A kérelem mérete túl nagy ahhoz, hogy a szerver feldolgozhassa.
 • 414 URI Too Long: A kért URL túl hosszú, és a szerver nem képes feldolgozni.
 • 415 Unsupported Media Type: A kérelemben küldött média típus nem támogatott a szerver által.
 • 416 Range Not Satisfiable: A kért tartomány nem elérhető az erőforráson.
 • 417 Expectation Failed: A kliens által megadott “Expect” fejléc nem teljesült a szerveren.
 • 428 Precondition Required: A kérelemhez előfeltétel fejléc szükséges.
 • 429 Too Many Requests: A kliens túl sok kérelmet küldött rövid idő alatt; a szerver korlátozza a kérelmeket.
 • 431 Request Header Fields Too Large: A kérelem fejlécei túl nagyok, és a szerver nem képes feldolgozni a kérelmet.

5xx (Szerverhiba)

 • 500 Internal Server Error: A szerver belső hibája miatt nem tudja teljesíteni a kérelmet.
 • 501 Not Implemented: A szerver nem támogatja a kérelemben használt HTTP metódust.
 • 502 Bad Gateway: A szerver, mint átjáró vagy proxy, rossz választ kapott a feljebb lévő szerverről.
 • 503 Service Unavailable: A szerver ideiglenesen nem képes a kérelmek feldolgozására.
 • 504 Gateway Timeout: A szerver, mint átjáró vagy proxy, nem kapott időben választ a feljebb lévő szerverről.
 • 505 HTTP Version Not Supported: A szerver nem támogatja a kérelemben használt HTTP verziót.
 • 506 Variant Also Negotiates: A kiszolgáló által megadott tartalom kiválasztási folyamat hibás.